W Szczecinie odbyło się zebranie przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji i grup związanych z działalnością stoczniową. Blisko dwudziestu przedsiębiorców z branży okrętowej gościł we wtorek 31 lipca prezes Stoczni Szczecińskiej Andrzej Strzeboński.

Podczas spotkania zainicjowanego przez Towarzystwo Okrętowe, jego uczestnicy jednoznacznie zadeklarowali wspólne poparcie na rzecz Stoczni Szczecińskiej. – Skupiamy się wokół idei odbudowy i dalszego dynamicznego rozwoju przemysłu stoczniowego. Nasze zawodowe doświadczenia, czas, siły, a w miarę potrzeb i możliwości także środki, poświęcamy realizacji konkretnych, uzasadnionych celów. Zachowujemy autonomię, poszukując tego, co nas łączy i wymaga wspólnego działania – napisali w oficjalnej deklaracji.

Musimy jednym głosem zabiegać o dobre imię sektora stoczniowego, o szacunek dla ciężkiej pracy stoczniowców i o markę Stoczni Szczecińskiej, która jest naszą dumą i do której jesteśmy przywiązani – kontynuują w oficjalnym dokumencie.

Satysfakcji z inicjatywy podjętej przez przedstawicieli branży okrętowej nie ukrywał prezes Stoczni Szczecińskiej Andrzej Strzeboński. – Potrzebny jest zdecydowany odpór wobec wszelkich działań i głosów, które podważają zasadność odbudowy i rozwoju Stoczni Szczecińskiej – podkreślił.

Stocznia dysponuje marką, zapleczem infrastrukturalnym, know how, fundamentami ekonomicznymi i kontaktami biznesowymi na całym świecie. Musimy być mądrzy w strategicznych wyborach i to waszej mądrości drodzy państwo nam potrzeba – zwracał się do przedstawicieli firm szef Stoczni Szczecińskiej. – Pomyślmy wspólnie co możemy dla stoczni zrobić. Zbudujmy prostoczniowy szczeciński front, każde wsparcie może być przydatne – tłumaczył.

Uczestnicy wtorkowego zebrania jednogłośnie podjęli uchwałę o podjęciu współpracy na rzecz odbudowy przemysłu stoczniowego w Szczecinie w oparciu o reaktywowaną Stocznię Szczecińską. W tym celu przedsiębiorcy wystosują wspólne przesłanie do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawierające ocenę sytuacji sektora stoczniowego w Szczecinie wraz z deklaracją wspólnego, zgodnego działania na rzecz jego intensywnego rozwoju.