Przedstawiciel: Joanna Chwaścikowska-Karwacka
Pozycja w TO: Komisja Rewizyjna
e-mail: biuro@auditum.pl