Przedstawiciel: Andrzej Wójcicki
Pozycja w TO: Członek Zarządu
e-mail: info@navicor.pl