Forum, którego motywem przewodnim było hasło Perspektywy gospodarki morskiej w świetle najnowszych trendów na rynkach światowych miało formę otwartych paneli dyskusyjnych, a zaangażowani do rozmów praktycy biznesu z poszczególnych branż morskich, a także przedsiębiorcy i naukowcy, zapewnili rzeczowy charakter dyskusji przy jednoczesnej swobodnej wymianie poglądów i pomysłów. Nie zabrakło również rzeczowych prezentacji, które stanowiły zalążek późniejszych dyskusji. Forum tradycyjnie otworzył Lider wydarzenia Sławomir T. Kalicki oraz Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek – gospodarz wydarzenia.


Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podczas inaugurującego Forum wystąpienia.

„Najważniejszy jest dla nas praktyczny wymiar debaty odbywającej się podczas Forum. Wierzę, że dzięki niej polska gospodarka morska rozwijać się będzie szybciej” – powiedział witając gości Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni.

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w swoim wystąpieniu inaugurującym Forum podkreślił, że „gospodarka morska jest branżą, z którą rząd wiąże ogromne szanse i która należy do priorytetów rządu”. Powiedział, że dla rozwoju branży morskiej podstawowe są: przemysł stoczniowy, żegluga, w tym żegluga śródlądowa, eksploatacja portów, rybołówstwo, a także edukacja. Nasze cele dziś koncentrują się na realizacji już ostatniego elementu planu, finansowego – powiedział. Chodzi o utworzenie Morskiego Funduszu Inwestycyjnego (MFI). – Bez tych pieniędzy ta branża nie ruszy – dodał.

Dodał również, że Morski Fundusz Inwestycyjny będzie dotyczył nie tylko przemysłu stoczniowego ale też żeglugi śródlądowej. Założyliśmy, że do końca tego roku pojawią się główne ramy Morskiego Funduszu Inwestycyjnego, które chcielibyśmy omówić z przedsiębiorcami – dodał. Przyznał, że do „tego czasu resort chciałby to uzgodnić z instytucjami nadzorującymi, czyli z Komisją Nadzoru Finansowego, z głównymi inwestorami, którzy będą partycypować w tym funduszu, jak również z branżą”.


Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

W części inaugurującej wydarzenie odbył się również wykład Profesora Andrzeja K. Koźmińskiego, rektora znakomitej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,zatytułowany „Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm. Szanse i zagrożenia dla świata i Polski”. Odbył się również wykład kolejnego gościa specjalnego, przedstawiciela Komisji Europejskiej Iaina Shepherda, zatytułowany „Trends in Blue Economy”.


prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej K. Koźmiński


Iain Shepherd, DG MARE Komisja Europejska

Tradycyjnie podczas Forum wręczono statuetki konkursie Innowacyjna „Innowacyjna Gospodarka Morska 2017”. W tym roku kapituła konkursu wyróżniła:

 • Remontowa LNG Systems w kategorii FIRMA
 • Remontowa Shipbuildning w kategorii TECHNOLOGIA
 • Des Art Sp z o.o. w kategorii TECHNIKA OBLICZEŃ
 • Stocznia Crist S.A. w kategorii PRODUKT
 • Zbigniew Miodowski prezes firmy Zink Power ze Szczecina za osobowość roku


Statuetki Innowacyjna Gospodarka Morska 2017

W ramach Forum już po raz drugi Miasto Gdynia oraz Pomorska Fundacja Filmowa zorganizowała konkurs filmowy na scenariusz i realizację filmu krótkometrażowego promującego gospodarkę morską w Polsce. Tym razem zwycięzcą został Andrzej Mańkowski, autor filmu „Mój port”. Wyróżniony został również Jakub Maj za film „Gospodarka morska, ziomeczku!” oraz Sławomir Witek za film „Morskie zaproszenie”.


Zdobywca I nagrody w Konkursie na scenariusz i realizację filmu promującego Gospodarkę Morską.

Po raz pierwszy wręczono również nagrodę przyznawaną przez Polski Związek Zarządców Statków dla najlepszego absolwenta kierunków morskich. Pierwsze miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł oraz możliwość pracy u wybranego przez absolwenta członka PZZS – zdobył Adrian Groman – absolwent Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Drugie miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 2,5 tys. zł – zdobył Aleksander Wolak – absolwent Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie, a trzecie (nagroda pieniężna w wysokości 2,5 tys. zł) – Kamila Kaffka – absolwentka Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.


Laureat I nagrody konkursu na najlepszego absolwenta Akademii Morskiej

W skład Komitetu Konkursu wchodzili: Ireneusz Kuligowski – prezes zarządu Green Management sp. z o.o., Sławomir Kalicki – prezes zarządu Inter Marine sp. z o.o. Dariusz Jellonnek – dyrektor generalny V. Ships Poland Sp. z o.o. oraz Paweł Kmieciak – kierownik działu załogowego Polaris Maritime Services.

Komitet obradował przy współudziale obserwatorów, którymi byli: dr inż. Agnieszka Deja – prorektor ds. kształcenia w Akademii Morskiej w Szczecinie i kmdr dr. hab Dariusz Bugajski – prorektor ds. kształcenia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

PANELE DYSKUSYJNE

W trakcie panelu Przemysły Morskie podjęto się dyskusji dotyczącej rozwoju przemysłu stoczniowego w aspekcie Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz innowacyjności polskiego przemysłu stoczniowego. Liderem panelu był Jerzy Czuczman, Prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe a gośćmi panelu byli:

 • Katarzyna Krzywda – Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej, MGMiŻŚ
 • Katarzyna Sampler – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Piotr Dowżenko – Prezes Zarządu, Remontowa Shipbuilding S.A.
 • Konrad Konefał – Członek Zarządu grupy MARS – MS TFI S.A.
 • Ewa Kruchelska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, CRIST S.A.
 • Piotr Kubicz – Członek Zarządu, Remontowa Shiprepair Yard S.A.
 • Sławomir Latos – Prezes Zarządu, Stocznia Remontowa „NAUTA” S.A.
 • Beata Cichocka-Tylman, Dyrektor, Innowacje i B+R, PWC Polska – Moderator dyskusji
 • Maciej Janicki – Starszy Menedżer, Deloitte Polska – Moderator dyskusji


Prelegenci panelu Przemysły Morskie

Dyskusje podczas panelu Logistyka Morska, którego liderem był Pan Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, prezes zarządu w firmie Terramar, poświęcone zostały trudnej sytuacji na światowym rynku kontenerowym oraz ogólnej kondycji morskiego sektora TSL. Moderatorem dyskusji podczas panelu był prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski z Akademii Morskiej w Gdyni, zaś gośćmi panelu byli:

 • Maciej Brzozowski – Dyrektor, Hafen Hamburg Marketing e.V. Przedstawicielstwo w Polsce
 • Jarosław Grochowski – Dyrektor, MOL (Europe) BV Sp. z.o.o. Oddzial w Polsce
 • Adam Żołnowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, DCT Gdańsk S.A.
 • Piotr Karczewski – Dyrektor Zarządzający, ZIM Poland Sp. z o.o.


Panel Logistyka Morska

Liderem panelu Porty Morskie był Krzysztof Szymborski – przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia i prezes zarządu Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni Sp. z o.o. W panelu omówiono kwestie związane z planowanymi oraz już realizowanymi inwestycjami w cztery największe polskie Porty. Poruszono również kwestie komplementarności oraz konkurencyjności polskich portów.

Gośćmi panelu byli:

 • Adam Meller – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • Łukasz Greinke – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • Arkadiusz Zgliński – Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.
 • Jacek Cichocki – Wiceprezes ds. Rozwoju, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
 • Maciej Matczak – dr. hab., Profesor Nadzwyczajny, Akademia Morska w Gdyni
 • Władysław Jaszowski – moderator dyskusji


Panel Porty Morskie

Sytuacja prawna polskich marynarzy oraz możliwości rozwoju kariery zawodowej były tematami przewodnimi podczas panelu Ship Management. Liderem panelu był Piotr Masny, Dyrektor Generalny Seatrans Ship Management Poland sp. z o.o., Członek Zarządu Polskiego Związku Zarządców Statków. Gośćmi panelu byli:

 • Dorota Arciszewska-Mielewczyk – Posłanka na Sejm RP; Przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Wojciech Ślączka – dr hab. inż. kpt. ż.w., profesor nadzwyczajny Akademii Morskiej W Szczecinie, Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie
 • Waldemar Perchel – Prezes Zarządu Dohle Marine Services Europe; Członek Rady APMAR – Związku Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych
 • Dariusz Jellonek – Dyrektor Generalny V. Ships Poland Sp. z o.o.; Członek Polskiego Związku Zarządców Statków


Prelegenci panelu Ship Management

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Wystawa „Innowacje od Morza”

Jednym z wydarzeń towarzyszących tegorocznemu Forum Gospodarki Morskiej Gdynia jest wystawa pt. „Innowacje od morza”, przybliżająca 10 projektów realizowanych przez pomorskich przedsiębiorców. Przedstawione realizacje można uznać za polskie „wizytówki” potwierdzające, że krajowe firmy reprezentujące przemysł morski z powodzeniem wytwarzają produkty innowacyjne w skali międzynarodowej. Wystawa prezentowana była podczas Forum na I piętrze Centrum Konferencyjnego PPNT, a następnego dnia została przeniesiona do Gdynia InfoBox, gdzie będzie prezentowana do 29 października. Wystawie towarzyszy film promocyjny, przedstawiający cztery najciekawsze projekty. Całość obejmuje takie projekty jak:

 • Płetwy EXOFIN, Exofin Sp. z o.o.
 • Wciągarki cumownicze i cumowniczo-kotwiczne, Towimor SA
 • Mobilny podwodny robot inspekcyjny STIUART, Politechnika Gdańska
 • Autonomiczny Pojazd Głębinowy ALBATROS, Politechnika Gdańska
 • Samopodnośna barka Zourite (NB105), CRIST S.A.
 • Prom hybrydowy P310 ELEKTRA, CRIST S.A.
 • Submerged Sal with Yoke, Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z.o.o.
 • System zasilania LNG, Remontowa LNG Systems Sp. z o.o.
 • 40 Open Sunreef Power, Sunreef Yachts SA
 • Technologia HAMER oraz zasilacze hydrauliczne, HYDROMEGA Sp. z o.o.


Wystawa Innowacje od morza

Wizyty studyjne

Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach branży morskiej w Gdyni skierowane były do uczniów starszych klas gimnazjów, którzy decydować będą o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Ich celem była prezentacja możliwości sektora morskiego aby zainteresować młodzież kształceniem kierunkowym, pozwalającym w późniejszym okresie na ciekawą i satysfakcjonującą pracę.

Branża morska w Trójmieście rozwija się niezwykle prężnie, gwarantuje stabilne zatrudnienie oraz możliwości ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. To już nie tylko stocznie i terminale przeładunkowe, ale również biura projektujące innowacyjne technologie stosowane na morzu, doskonale zarządzane przedsiębiorstwa logistyczne i spedycyjne. To także firmy zarządzające flotami armatorów z całego świata oraz towarzystwa klasyfikacyjne i certyfikujące gwarantujące bezpieczeństwo pracy na morzu.

Wizyty studyjne odbyły się 4 października 2017 roku w godzinach 9.00 – 15.30. W ramach wydarzenia grupa gimnazjalistów zobaczyła jak wygląda praca w firmach: DNV GL, Stoczni STAL Complex, Stoczni CRIST S.A. oraz BCT Bałtyckim Terminalu Kontenerowym. Uczniowie otrzymali również informację z ofertą edukacyjną gdyńskich szkół branżowych. W wizytach studyjnych wzięło udział 30 uczniów wraz z opiekunami z Gimnazjum nr 1 im. Lecha Wałęsy w Redzie.


Młodzież gimnazjalna w trakcie wizyty w stoczni CRIST S.A.

Źródło: http://www.forum.gdynia.pl/pl/aktualnosci/forum-gospodarki-morskiej-2017-za-nami/