Szczecińskie środowisko okrętowego zajęło stanowisko odnośnie dokonującego się procesu konsolidacji sektora stoczniowego. Oto jego treść:

Stanowisko środowisk okrętowych
w sprawie planowanej konsolidacji sektora stoczniowego w Szczecinie

Z wielką troską i uwagą obserwujemy losy przemysłu stoczniowego w Szczecinie i na całym, polskim wybrzeżu. Nikt rozsądnie myślący o polskiej gospodarce nie ma wątpliwości, że stanowi on jeden z filarów silnego, realizującego żywotne interesy branży i dobrze służącego mieszkańcom państwa. Dlatego też niezwykle istotne jest, by ta dziedzina przemysłu i ważny element naszego życia ekonomicznego i społecznego dysponowała jak najlepszymi warunkami dla rozwoju, z uwzględnieniem reguł rynku, dobra pracowników i przedsiębiorców działających w tej branży oraz pomyślnej przyszłości naszej Ojczyzny.

Wyrażamy nadzieję, że może to być stanowisko łączące każdego z nas, komu bliskie jest dobro Szczecina i silna gospodarka morska. Funkcjonowanie stoczni, które tylekroć znajdywały się na ostrych zakrętach i balansowały na granicy istnienia, powinno stać się dla nas wszystkich szczególną wartością. Nie można pogłębiać trudności wynikających z uwarunkowań globalnych, na jakie nasz wpływ jest ograniczony. Jako państwo i społeczeństwo powinniśmy umieć doprowadzić do sytuacji, gdy będziemy w stanie w pełni wykorzystać działalność stoczni jako klejnotów w koronie polskiej gospodarki. Tak się musi stać, jeśli ma ona rozwijać swoją konkurencyjność, być obecna na światowych rynkach, szczycić się produktami najwyższej jakości. Tego wszystkiego mamy prawo spodziewać się po sprawnych, dobrze funkcjonujących i efektywnie zarządzanych stoczniach.

Osiągnięcie tego stanu jest dziś szczególnie istotne w Szczecinie. Jako przedstawiciele branży okrętowej uważamy, że degradujący i szkodliwy dla naszej działalności jest niezrozumiały i bezproduktywny zgiełk wokół stoczniowych zakładów produkcyjnych. Najważniejsze jest dziś rozwijanie istniejącego, realnego modelu zarządzania istniejącymi aktywami, co pozwala sprawnie funkcjonować dziesiątkom podmiotów skupionym w tym sektorze i generuje rozwój.

W związku z tym, mając na względzie dobro całej społeczności i uwarunkowania ekonomiczne oraz organizacyjne, Towarzystwo Okrętowe i środowiska branżowe z całą mocą wyrażają przekonanie, że najbardziej uzasadnionym rozwiązaniem jest dalszy rozwój silnego organizmu gospodarczego wokół silnej Stoczni Szczecińskiej, działającej w obiegu prawnym pod szyldem Szczecińskiego Parku Przemysłowego. Jej potencjał, sytuacja ekonomiczna i moce produkcyjne są aktualnie zdrowym fundamentem dla wdrożenia dalszych działań organizacyjnych i rozwojowych, w szczególności z uwzględnieniem sanacji i restrukturyzacji Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Wszelkie parametry ekonomiczne i zarządcze uwzględniane w ocenie kondycji sektora, a przede wszystkim perspektywa budowy w Szczecinie nowych statków, przemawiają za realizacją tego procesu na bazie stabilnej sytuacji stoczni produkcyjnej – Stoczni Szczecińskiej. Tylko takie rozwiązanie daje możliwość efektywnego i uzasadnionego ekonomicznie podejścia do sytuacji MSR Gryfia i poszukiwania dla niej optymalnego rozwiązania.

Liczymy na uwzględnienie naszej opinii w procesie decyzyjnym. Jednocześnie deklarujemy pełną wolę współpracy w dziele porządkowania i wzmacniania struktury podmiotowej i systemu współpracy w ramach branży. Rozmowa i konstruktywne propozycje powinny stać się przedmiotem naszej wspólnej pracy w ciągu najbliższych miesięcy. Jeśli potrafimy wykorzystać swoje czynne już atuty i niwelować ograniczenia, siła sektora stoczniowego w Szczecinie i całej polskiej gospodarki realnie wzrośnie.


Paweł Pietruszczak,
Towarzystwo Okrętowe

Stanisław August,
Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki Morskiej i Śródlądowej

Jan Jęczkowski,
Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich – Oddział w Szczecinie